Spreken bij uitvaarten / regisseren van de afscheidsbijeenkomst


Het is het meest persoonlijk als iemand uit de familie of vriendenkring een toespraak wil houden. Maar niet iedereen kan, wil of durft zoiets. Dan kan ik het verhaal van de naasten verwerken tot een toespraak; ik maak daarbij zoveel mogelijk gebruik van hun woorden en inbreng en bied vooraf de tekst ter inzage, zodat er ruimte is voor wijzigingen of aanvullingen.
Ook voor de meer regisserende taak (als er meerdere sprekers zijn) kunt u mij inschakelen. Dat zorgt voor samenhang en het vermijden van dubbelingen. Ook als er sprake is van tijdsdruk vanuit een crematorium bv. is het verstandig.
Naast de teksten kunnen muziek, gedichten of zo mogelijk een symbool dat kenmerkend is voor de overledene, centraal staan in de afscheidsbijeenkomst.

Aan de hand van het verhaal van de nabestaanden, maak ik aantekeningen die ik later verwerk in een toespraak. We praten samen over o.a. de levensloop: “wie was hij/zij; wat was zo typerend?”. Al pratend (en voor mij schrijvend) ontstaat de toespraak: woorden die de gevoelens van de nabestaanden weergeven. Soms zijn woorden niet genoeg en kan muziek, een gedicht of een ritueel de gevoelens nog sterker vertolken. Samen met de nabestaanden wordt de uitvaartdienst ingevuld. Vooraf krijgt men via mail de tekst toegestuurd; eigen inbreng op de inhoud is belangrijk; zo kan de toespraak een weerspiegeling worden van het leven de persoon om wie het gaat en zijn/haar nabestaanden. Tussendoor is er geregeld telefonisch overleg.
Indien de uitvaart een kerkelijk karakter heeft, wordt de dienst in overleg met de pastor of dominee opgesteld. De bijdrage van Jetty Kuiper Ritueelbegeleiding zal zich dan met name richten op persoonlijke aspecten.


Herdenkingsbijeenkomst:Als men ineens een collega, klasgenoot of dierbare vriend kwijtraakt, kan de behoefte bestaan om in eigen kring een afscheidsdienst te houden, los van de eigenlijke uitvaart met familieleden. Niet iedere leidinggevende zal vanuit zijn functie hier vorm aan kunnen of willen geven; vaak ook ontbreekt de tijd. Ik kan ondersteuning bieden bij de organisatie, maar ook een toespraak maken en houden.

Een tweede afscheidsbijeenkomst / dienst na vermissing.
Soms heeft men, misschien zelfs na jaren, het gevoel dat het overlijden van een dierbare niet goed is afgesloten. Misschien was het te plotseling of is de periode door de schok als in een roes beleefd. Ook na een vermissing bestaat vaak de behoefte aan een ritueel moment. Als het niet lukt om op een andere wijze deze periode af te sluiten, kan een (tweede) afscheidsbijeenkomst mogelijk de weg vrijmaken voor een hernieuwde start. Een tweede afscheid kan ook ingevuld worden als een positief herinneringsmoment, bv. een jaar na het overlijden. Het spel "Alle sterren van de hemel" kan daarbij een goed middel zijn.